Taxaties

Een gedegen taxatie van of een duidelijk advies over vastgoed is van cruciaal belang. Dit maakt het mogelijk de juiste keuze te maken die ondersteunt in het optimaliseren van het financieel en maatschappelijk rendement. We hebben altijd zwaar op deze discipline ingezet.  

Partijen hechten veel belang aan een juiste taxatie of juist advies, waarbij betrouwbaarheid de boventoon voert. Dit betekent eveneens dat de eisen aan onze dienstverlening hoog zijn en steeds hoger worden gesteld. Onze taxaties voldoen daarom aan de hoogste eisen van nauwkeurigheid, compleetheid en onderbouwing, waarbij onze dienstverlening op ruim dertig jaar ervaring stoelt. Omdat wij staan voor kwaliteit zijn onze taxateurs ingeschreven in het NRVT, de NVM en de RICS

Onze werkwijze is daarnaast transparant en controleerbaar voor onze opdrachtgevers, aangezien onze werkprocessen ISAE3402 gecertificeerd zijn. Zo kunt u gefundeerd keuzes maken en voldoet uw verslaglegging in alle opzichten aan de huidige regelgeving. Wij zijn daarnaast een 'RICS regulated firm', waardoor wij werken volgens de internationaal erkende, professionele RICS-standaarden.

De partijen waarvoor wij taxeren en adviseren betreffen onder andere:

  • particuliere en institutionele beleggers;
  • corporates;
  • banken;
  • projectontwikkelaars;
  • bouwbedrijven;
  • (ver)huurders en (ver)kopers;
  • ondernemers;
  • woningcorporaties;
  • gemeenten;
  • rechtbanken.